In Control

Op dinsdag 26 maart mocht ik voor een groep van circa 300 bouwkunde studenten van de TuDelft een college geven over informatie management en communicatie in bouwprojecten. Wat mijn betreft een stevige uitdaging! Ik heb dit college gecombineerd met een film om het informatieniveau lekker hoog te houden. De opdracht die ik daarna voor de studenten had ging over “how to be in control in de verschillende fasen van het bouwproces”. Daar kan natuurlijk heel veel over gezegd worden maar voor deze blog beperk ik mij tot vijf, wat mij betreft, belangrijke acties.
(1) Zorg er voor dat elke fase in het proces afgesloten wordt met een formele goedkeuring door je teamleden en natuurlijk door je opdrachtgever. En zorg er voor dat deze informatie compleet is en klopt. Ik gaf tijdens het college het voorbeeld van de NoordZuidlijn in Amsterdam waar de wethouders en de gemeenteraad besluiten hebben genomen op basis van onvolledige en verkeerde informatie. Zonder goedkeuring kan je eigenlijk niet verder en loop je het risico op kostenoverschrijdingen en vertraging maar ook op dubbel werk en de betaling daarvan.
(2) Zorg er voor dat je tender, je aanbesteding en de selectie van je bouw-partners zorgvuldig gebeurt. In het college heb ik gesproken over de informatie asymmetrie en die kan je (deels) omzeilen door tijdens de aanbesteding de goede vragen te stellen (selectiecriteria) aan architect, adviseurs en aannemers. Zo kom je er achter of je de juiste en geschikte mensen selecteert en?contracteert.
(3) Zorg ervoor dat bij de start van het project de uitgangspunten helder zijn en de ambities van de opdrachtgever betaalbaar. Met andere woorden: zijn alle wensen van de opdrachtgever realistisch in planning, in kwaliteit en qua budget? Als dat namelijk niet klopt kun je niet ?in control? zijn bij alle vervolgstappen van je project of je ontwerp.
(4) Zorg er voor dat gedurende het proces de afspraken die worden gemaakt vast komen te liggen. Dit is noodzakelijk omdat we mensen zijn en we niet allemaal alles hetzelfde begrijpen. Ik gaf het tijdens het college het voorbeeld van het kinderfeestje waarin een zinnetje wordt gefluisterd in het oor van het eerste kind en bij het laatste kind er een totaal andere zin uitkomt. Dus verslagen helpen echt, brieven schrijven, contracten opstellen, fasedocumenten, afwijkingen rapportages, tekeningen dateren en vrijgeven, keuringsrapporten etc.
(5) Zorg er voor dat tijdens de bouw het team van de opdrachtgever en de aannemer op volle sterkte zijn. Tijdens de bouw wordt het meeste geld uitgegeven een de controle op de kwaliteit is voor je opdrachtgever van het grootste belang. In control ben je, onder andere, als je een uitstekend bestek hebt opgesteld, als directie en opzichters zijn aangesteld, als er verslagen van bouwvergaderingen worden gemaakt, die formeel worden goedgekeurd, als je een tekeningen volgsysteem opzet en je regelmatig een kwaliteitscontrole?uitvoert, etc.
Bouwen is over het algemeen g??n eenvoudige zaak en ik heb in het college aangegeven, dat er jaarlijks miljarden euro?s worden verspild?door bouw en ontwerpfouten. Onder andere door miscommunicatie! Dit moet voor ons allen een incentive zijn om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met informatie en de bewaking van afspraken.
lezen:
Bas Soetendorst. Het wonder van de Noord/Zuidlijn. Het drama van de Amsterdamse metro
Uit het NRC van 23 maart 2013:Opeenstapeling risico’s bij vastgoedtak SNS Reaal

1 comments
 1. Hi Ronald,
  Goed verhaal, ik heb het voor mijn collega’s gekopieerd.
  Voor opdrachtgevers zit dit verhaal in de tas.
  Vooral item 5: in onderhandeling over projectmanagement, directievoering en toezicht voor een klus van ? 7.500.000,– ex. (doorlooptijd 70 weken). De aannemer heeft voor uitwerking en directe personele lasten ruim ? 600.000,– ex staan, geen probleem. Maar een offerte om deze substanti?le investering kwalitatief te managen en te bewaken voor ? 225.000,– ……. tja dat wordt natuurlijk wel erg duur????
  Ik ben in gesprek maar zo’n blog van een professioneel opdrachtgever die o.a. leiding geeft aan het nabij gelegen paviljoen, TOP !!
  fijne avond,
  gr. Bart.

Geef een reactie
Misschien ook interessant