nederlands

Over mij

Ik heb twee banen. Ik werk bij het ProjectManagement Bureau van de gemeente Amsterdam (sinds 2000) en ik ben docent bij de Technische universiteit in Delft aan de bouwkunde faculteit (sinds 2012).

Voor de gemeente Amsterdam was en ben ik betrokken bij de ontwikkeling van een groot aantal gemeentelijke cultuurgebouwen, kantoren, monumenten en scholen en bij een aantal internationale samenwerkingen zoals Smart City ontwikkeling en  TRANSFORM; een Europese energie transitie samenwerking. Ook heb ik gewerkt in Jordanië in het vluchtelingenkamp Za’atari. Bekijk hier overview van mijn portfolio. 

Bij de TU werk ik als docent “Design and Construction Management” bij de afdeling Management in the Built Environment en verzorg ik met collega’s cursussen in de bachelor- en masteropleiding.

Op deze persoonlijke site schrijf ik over de dingen die ik tegen kom in mijn leven en mijn werk. Over zaken die mij interesseren en verwonderen. Ook gebruik ik deze site om, tijdens lopende cursussen de theorie – die soms droog en taai is voor mijn studenten – op een meer luchtige wijze te duiden.

english

About me

My name is Ronald van Warmerdam. I have two jobs. I work at the Project Management Bureau of the municipality of Amsterdam (since 2000) and I am a lecturer at the Delft University of Technology at the Faculty of Architecture (since 2012).

For the municipality of Amsterdam I was, and still am, involved in the development of a large number of municipal cultural buildings, offices, monuments and schools and in a number of international collaborations such as Smart City development and  TRANSFORM; a European energy transition cooperation. I also worked in Jordan in the Za’atari refugee camp. Check out an overview of my portfolio here.

At the university I work as a teacher of “Design and Construction Management” at the Management in the Built Environment department and I provide courses in the Bachelor’s and Master’s programs with colleagues.

On this personal site I write about things I encounter in my life and my work. Things that interest and amaze me. I also use this site to explain the theory – which is sometimes dry and tough for my students – in a more light-hearted way during current courses.