Is de bouw de motor van de economie?

Nu het kabinet de woningmarkt op zijn kop lijkt te hebben gezet begint de discussie over de bouw eindelijk weer een beetje te bruisen. Zeker na de stellingname van Bernard Wientjes in het FD in het weekend van 24 en 25 november 2012.
Mijn eerste vraag is: ?wat komt er eerst, de economie of de bouw??
Tijdens de verkiezingen en ook onlangs weer, op BNR radio, werd beweerd dat we er van alles aan moeten doen om de bouwproductie, als motor van de economie, weer op gang te helpen. Ik begrijp deze stellingname niet. We hebben de afgelopen vijf jaar geleerd dat ?bouwen om te bouwen? ons zeven miljoen vierkante meter lege kantoren, ??n miljoen vierkante meter lege winkels en duizenden lege bedrijfspanden heeft opgeleverd. Bouwen om te bouwen is volstrekte onzin, het is een verspilling van materialen en energie, maatschappelijk ongewenst en ook financieel zeer on-duurzaam.
Wat mij betreft is bouwen, zeker in deze tijd, het gevolg van de economie en niet andersom. En zeker in een wereld waarin de algemene teneur is dat de overheid terug moet treden en de markt het moet doen. Dat was anders in het verleden toen de overheid de woningbouwcorporaties fors financieel steunde en we de prachtige wijken van de Amsterdamse school bouwden.
Economische voorspoed is niet het gevolg van de bouw. Bouwen is het gevolg van economische groei. Kijk maar naar China en Brazili?. De tweede vraag is welke bouw in Nederland nodig is en op gang gebracht moet worden.
Het voorstel van Wientjes is een slimme zet. Het is slim om twee redenen. Ten eerste stelt hij dat onze pensioenfondsen, die ongeveer 90% van hun vermogen in het buitenland hebben belegd zouden moeten investeren in Nederlandse woninghypotheken. Voor het bouwen van huizen voor particulieren en woningcorporaties. Ten tweede is dit slim omdat we van alles te veel hebben behalve woningen. Daar is nog vraag naar!
Toch is het ?masterplan? van Wientjes, hoewel briljant, nog niet compleet. Vanuit het oogpunt van Duurzaam Vastgoed ontbreekt er een onderwerp en dat is natuurlijk energie. Als energie-neutrale renovatie, energie-neutrale woningbouw en de bouw aan de energietransitie toegevoegd worden aan het plan, wordt het een waardevol en toekomstgericht met kansen te over voor de bouwkolom. Ik zou Wientjes voor willen stellen dat eens met Herman Wijffels te bespreken als praktische invulling van ?formeren is vooruitzien?.
Literatuur:
Joseph E. Stiglitz. The Price of inequality w.w. Norton & Company New York London 2012
Herman Wijffels. Formeren is vooruitzien, Duurzame hervorming in 21 stellingen. Veen, Bosch en Keuning uitgeversgroep bv. 2012
http://www.bnr.nl/topic/beurs/267476-1211/wientjes-zet-kredietkraan-woningmarkt-weer-open
Deze blog is ook geplaatst op de site van Duurzaam Vastgoed

Geef een reactie
Misschien ook interessant