TRANSFORM (Nederlandse versie)

Vrijwel alle Europese steden hebben ambities geformuleerd om de uitstoot van CO2 te verminderen en de productie van duurzame energie te vermeerderen. Het proces wordt de energietransitie genoemd. Toch wil het met deze transitie in de meeste steden niet lukken.
TRANSFORM is een samenwerking van zes Europese steden: Wenen, Hamburg, Genua, Lyon, Kopenhagen en Amsterdam. Samen zoeken deze steden naar kansen om business te maken van de energietransitie. In TRANSFROM participeren ook diverse ondernemingen waaronder Siemens, NUON, Royal Haskoning, Ecofys, BAM, IKEA, Stadgenoot, Pronam, Breevast, ENEL en Austrian Institute of Technology. Samen met marktpartijen zoeken we naar kansen.
In de eerste onlangs gehouden internationale LAB-sessie was ik voorzitter van het Team dat zich boog over de vraag ?Is er met ESCO?s (Energy Service Company?s) business te maken van de energietransitie op het niveau van wijken? We onderzochten deze vraag voor Amstel III in Amsterdam Zuidoost. Onze groep richtte zich, samen met gebouweigenaren op deze vraag. We spraken over de kansen bij woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren.
Na twee dagen discussi?ren, brainstormen en concreet maken van voorstellen schets ik u op hoofdlijnen de uitkomst. In het onderstaande schema is aangegeven wat een ESCO zou kunnen zijn. Herkenbaar werk zou u kunnen zeggen. Maar hoe wordt dit een contract?

Uit de gesprekken bleek voorts een aantal interessante kaders. Uitgangspunt voor elke business zou moeten zijn dat de ESCO een positief verdienmodel moet hebben dat energie en CO2 vermindert kosten bespaart en het imago van de gebruiker, de stad of de eigenaar verbetert. Cruciaal is ook dat de opdracht, of het contract, groot genoeg moet zijn om winst te kunnen maken. Dus ESCO?s op de schaal van een wijk zijn levensvatbaar, op de schaal van een enkel gebouw niet.
Natuurlijk bleek dat gebouweigenaren all??n zaken kunnen doen met betrouwbare partners die continu?teit kunnen garanderen. Zo logisch als wat, want je kunt je huurders niet in het donker of in de kou laten staan.
De energietransitie is een opgave die op wijkniveau moet worden aangepakt. En daarom is de energietransitie een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gemeentes kunnen niet alleen ambities stellen en het dan maar aan de markt overlaten.
Het voorstel van ons team is daarom dat de gemeente een platform biedt waar de transitie op wijkniveau ?een bedrijf? kan worden. De gemeente moet het initiatief nemen de stakeholders van de transitie bij elkaar te brengen. In de opstartfase wellicht met juridische ondersteuning, expertise en management waardoor business kan groeien en er vertrouwen ontstaat. Dus gemeente, stel niet alleen ambities, maar stel ook een daad. Morgen starten!

Geef een reactie
Misschien ook interessant