Samen sterk

In de eerste plaats wil ik u verwijzen naar de mooie column van Justus van Oel uitgesproken tijdens ?vrijdagmiddag live? van de AVRO op van 21 juni: Justus?
 
Samen met Justus was ik 18 en 19 juni op de TRANSFORM conferentie in Amsterdam Zuidoost waarover hij in zijn column spreekt. Een samenwerking tussen Hamburg, Lyon, Wenen, Kopenhagen, Genua en Amsterdam over de duurzame transitie van onze steden. Tijdens de column van Justus viel er bij mij een kwartje.
Veel mensen hebben, zo stelt Justus, een hoge energierekening en wethouder Dhr. Emile Jaensch maakt zich daar in Amsterdam Zuidoost zorgen over. Dat is begrijpelijk omdat hij de verantwoordelijke wethouder is. Maar het klinkt ook een beetje vreemd omdat Emile van de VVD is. Dat is toch de partij voor de bedrijven? En, zo zult u lezen in deze blog, hebben bedrijven in relatie tot energie een enorm groot voordeel. De burgers hebben dat voordeel niet en betalen de rekening.
Het systeem
Wij hebben in Nederland een geliberaliseerd systeem van energielevering. Ik schets u in hoofdlijn, hoe het systeem werkt en het bijzonder gevolg voor de energietransitie.
Stel, u hebt een groot bedrijf en dat bedrijf heeft veel energie nodig. Omdat de markt van energie vrij is valt er over de prijs van energie te onderhandelen. De onderhandelingen lopen voor u voorspoedig en u sluit een contract met het energiebedrijf voor 12 cent per kilowattuur. U hebt een mooie deal gesloten.
Als u thuis komt blijkt dat u priv? 22 eurocent moet betalen. Bijna het dubbele!
Het kan twee dingen betekenen. Ten eerste, dat de echte prijs van energie ergens ligt tussen het lage en het hoge tarief waardoor de burgers van dit land de bedrijven op energiegebied ongewild ?subsidi?ren?. Het kan ook zijn dat de kostprijs maar 12 eurocent is. Daarmee betaald u als consument dus veel te veel voor uw energie en wordt de winst van de energiebedrijven geheel door de burgers opgebracht.
Het gevolg voor de energie transitie.
Omdat grote bedrijven relatief lage kosten hebben voor energie is de noodzaak om te besparen nihil en duurzame investeringen, noodzakelijk voor de transitie, worden niet gedaan, want niet rendabel. Dat zou wel anders zijn als ook bedrijven 24 eurocent per kwh zouden betalen zoals u en ik.
De burger (de kleine consument) heeft g??n macht in zijn eentje. Men doet ons geloven dat de dat de liberalisering van de energiemarkt goed is voor de consument maar dat geldt all??n voor de grootgebruikers.
Terug naar Amsterdam zuidoost.
Daar zijn, zo bleek tijdens de conferentie, woningcorporaties eigenaar van 85% van de woningen. Daar wonen de mensen waarover de wethouder zich zorgen maakt. Kunnen deze mensen zich, samen met de wethouder en de woningcorporatie niet verenigen? En kunnen deze mensen door samen energie in te komen de prijs halveren?
Het idee.
Als Drh Jaensch zich werkelijk zorgen maakt lijkt dit een mooi plan om met de corporaties uit te werken. En als we de helft van de winst terugbetalen aan de burger en de helft investeren in duurzame maatregelen, zoals isolatie van de woningen, dan snijdt het mes aan twee kanten. Samen sterk is een mooie wijze om de duurzame transitie te helpen en de kosten voor de burger te drukken.

1 comments
  1. Liberalisering betekent vooral: het recht van de financi?el sterkste. Woningcorporatie als grootafnemer van energie voor al haar huurders? Een prima idee! De gemeente Amsterdam als groorafnemer voor alle Amsterdamse huishoudens? Een nog veel beter idee! De energiemarkt weer nationaliseren: het allerbeste idee!

Geef een reactie
Misschien ook interessant