Liever NIET renoveren dan SLECHT renoveren

Energiezuinig bouwen. klik om te vergroten.Deze week gaf ik voor de leden van de stichting VGME in Bergen op Zoom een lezing over gemeentelijk vastgoed. Daarin stelde ik ook het nut van energie-maatregelen bij renovatie aan de orde. Graag verduidelijk ik mijn standpunt in deze blog.
Het bouwen van nieuwe kantoren en woningen is vanwege de crisis stil gevallen. Er staat circa 7 miljoen vierkante meter kantoren leeg. De roep om her te bestemmen is luider dan ooit. Het ligt in de verwachting dat er ge?nvesteerd gaat worden in bestaande gebouwen. Panden worden bijvoorbeeld geschikt gemaakt voor een andere functie, of aantrekkelijker om een potenti?le koper of huurder te lokken. Mijn stelling is: “beter niet renoveren dan slecht renoveren.”
In het bouwbesluit staat niet dat een eigenaar bij renovatie en restauratie energetisch verantwoord moet verbouwen. Ik vind dat ongelooflijk gezien de energieambitie van de Nederlandse overheden. Maar met deze blog wil ik laten zien dat, ook als de overheid geen eisen stelt, het uit economisch oogpunt slim is, optimaal te investeren in energie bij renovatie. Tenzij u een dief wilt zijn van uw eigen portemonnee!
Om dit vraagstuk te beantwoorden heb ik het bijgaande schema getekend. We hebben energie nodig om een gebouw op te richten, om het te gebruiken en om het te slopen. Maar onze gebouwen zijn zo slecht dat de meeste energie opgaat aan het dagelijks gebruik. Dat is circa vijfentachtig tot negentig procent en jaar in jaar uit betaald u de rekening, zonder dat u daarop enige invloed uit kan oefenen. Want het is een enorme klus om een gebouw energetisch op te waarderen en eens in de veertig tot vijftig jaar zal die kans zich voordoen als er opnieuw fors in een pand wordt ge?nvesteerd. Er moet bijvoorbeeld een nieuwe installatie in en er moet worden ge?soleerd. Effectieve maatregelen die horen bij een grootschalige verbouwing en niet bij een schilderbeurtje.
Zodra u voor een groot onderhoudsklus met uw pand aan de gang gaat is het mogelijk om vijftig tot zeventig procent van de energieconsumptie van uw gebouw af te halen. Een monument of een oud gebouw noem ik ?een cadeau uit het verleden? en als u grootschalig renoveert, kunt u degene zijn die ?een cadeau aan de toekomst? schenkt. Dat kan door optimaal energetisch te renoveren en de energierekening te halveren of nog verder te verlagen. De investering verdient u terug in de komende jaren en de waarde van uw bezit zal stijgen. Mijn ervaring is, dat vanwege de enorme stijging van de energieprijzen het afgelopen decennium, de meeste investeringen zich sneller terugverdienen dan u had kunnen dromen.
Als u verder wilt gaan kan dat ook. Ik geef dat aan met het groene vlak in de tekening. Als u energie gaat opwekken op uw pand dan zult u niet alleen energie consumeren maar ook energie produceren. En als u in staat bent dat in balans te brengen krijgt u een energiepositief gebouw. Veel voorbeelden zult u nog niet aantreffen in Nederland omdat energie produceren op de schaal van een gebouw ook niet in het bouwbesluit staat.
Maar een ding is zeker. Als u niet fatsoenlijk en energetisch renoveert bij een grootschalige opknapbeurt van een pand, hebt u die ene kans in uw carri?re verloren laten gaan. Want pas over veertig of vijftig jaar, bij de volgende grote onderhoudsbeurt, kan uw blunder worden hersteld. Dus daarom stel ik dat het beter is NIET te renoveren dan SLECHT te renoveren.

Geef een reactie
Misschien ook interessant