Labels, labels, labels

Deze week was ik te gast bij het RTLZ televisieprogramma Watt Nu? Dat was leuk en spannend en ik ben zeer benieuwd naar het resultaat dat op 17 maart wordt uitgezonden. Het onderwerp van gesprek was de labeling van woningen en de vraag die voorlag was, of energie-labels zinvol zijn of niet.
Ik heb mij eerder kritisch uitgelaten over labels voor gebouwen, met als conclusie dat ik ze onzinnig vind. Maar ja, ik kan zo veel vinden en was natuurlijk benieuwd naar de mening van mij opponent, mevrouw Vera Dalm, directeur van Milieu Centraal. Op weg naar huis, na de opnames, gingen mijn gedachten voort. Ik deel ze graag met u.
Wat mij betreft gaat het om het doel dat je met labels voor ogen hebt. Ten aanzien van de labeling ben ik het geheel met Vera Dalm eens dat deze zullen helpen in de bewustwording van consumenten. Maar als je doel is de energietransitie van fossiele energie naar duurzaam op gang te brengen blijf ik bij mijn standpunt dat het een onzinnig instrument is. Ik geef u graag mijn argumenten:
1. De handleiding die ingenieurs gebruiken voor het bepalen van een label is circa 400 pagina’s dik. Als iets zo ingewikkeld is, durf ik te wedden dat het niet werkt en dat de consument het niet zal begrijpen.
2. De labels zijn verplicht, maar omdat er niet wordt gehandhaafd, wordt het leveren van een label bij woningtransacties massaal ontdoken. Dit versterkt het beeld van een machteloze en suffe overheid. En omdat we minder overheid willen moet je geen systeem verzinnen waarvoor m??r ambtenaren nodig zijn.
3. De labels zeggen niets over het feitelijke energiegebruik en de rekening die u moet betalen. Tja, en ik ben van mening dat, omdat we in een kapitalistisch systeem leven, we meer ge?nteresseerd zijn in poen dan in (abstracte) labels. We begrijpen de grootheid poen beter dan de grootheid G tot en met A.
4. De gegevens over het energiegebruik van alle gebouwen in Nederland zijn al lang, en over de laatste jaren, bekend. Die gegevens hebben de energiedistributeurs zoals Alliander in bezit. Waarom dan een ingewikkeld systeem van labeling opzetten? Ik stel voor dat Alliander jaarlijks al deze gegevens publiceert en openbaar maakt. U kunt daarmee dan uw voordeel doen.
5. Onderdeel van het label is het zogenaamde “maatwerk advies” waarin staat beschreven wat u aan uw huis kunt doen om een beter label te krijgen. Dat lijkt waar voor je geld maar dat is het niet. Hoe gebouwen ge?soleerd en energiezuinig worden is al lang bekend en bijvoorbeeld door de BAM uitgezocht voor alle types woningen in Nederland. Ook die informatie is dus ruimschoots voorhanden. Het knippen en plakken in het maatwerk advies helpt alleen de adviseur aan een hogere declaratie maar heeft geen invloed op uw energierekening. Onzin dus!
Ter afsluiting. Ik ben, laat daar geen misverstand over bestaan, een groot voorstander van het verduurzamen van alle Nederlandse gebouwen. Labels dragen bij aan het bewust worden maar helpen niet om die verduurzaming grootschalig op gang te brengen. Als dat wel zo was, zou, na vijf jaar labelen, de bouwwereld niet op zijn gat liggen maar massaal aan het isoleren zijn.
Graag verzoek ik u te reageren op mijn stellingen. Bent u het eens of bent u het volstrekt oneens? En welke argumenten horen daarbij? Ik ben benieuwd naar uw reactie.
Deze blog is ook geplaatst op Duurzaamvastgoed

3 comments
 1. He Ronald,
  Ik kwam je blog tegen via linked in en wil je even laten weten dat ik het niet met je eens ben. Het labelen van woningen, zoals dat is afgeschoten door de VVD afgelopen maand had allang verplicht moeten zijn, zoals dat gebruikelijk is van Belgie tot Portugal. Natuurlijk is er van alles op het systeem af te dingen, net als bij auto’s (Een lexus hybride met label A!) en wasmachines, maar dat is nog geen reden om het kind met badwater weg te gooien. En wel om de volgende redenen:
  – Het geeft extra info aan kopers en huurders en draagt idd bij aan het bewustzijn
  – Het stimuleert eigenaren tot investeringen, want met een G-label kun je niet aankomen, dat kost je een deel van je verkoopwaarde
  – Net als bij auto’s en wasmachines zal het label opgepakt worden in de marketing van de producten.
  – Dat zal ook een corrigerend effect hebben op de woningwaardes. Label G woningen worden echt minder waard en A woningen meer. Allemaal gevolg van de bewustwording van de consument.
  – Financiering wordt gemakkelijker voor een label A woning, omdat je vaste lasten lager zijn.
  Aangezien de labeling nog volstrekt niet leeft bij de consument, heeft het ook nog geen effect. We lopen in NL achter op Belgie en Portugal, met dank aan de energie-lobby…Groetjes, Bart

 2. Wat een overdonderend heldere column heb je weer geschreven, een feest om te lezen. zo goed beargumenteerd kan ik het alleen maar eens met je zijn. ik geloof inderdaad meer in het delen van kennis die al beschikbaar is (BAM, Alliander). Daarnaast: de meeste bouwperiodes kennen zelfde materiaalgebruik / energielabel, ook simpelweg omdat alles wat in dezelfde periode gebouwd is (ooit) aan dezelfde regelgeving heeft moeten voldoen.

 3. He Ronald,
  Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering bij methodieken, maar net als Bart denk ik dat de labels meer waarde hebben dan dat jij ze toeschrijft. Van investereerders met een grote vastgoedportefeuille tot private woningbezitters, speelt de vraag: ik wil graag verduurzamen maar wat is voor mij, op dit moment, de juiste stap om te zetten. dat zijn complexe beslissingen. Labeling is daarbij de eerste essentiele stap. De energielabels zijn een goedkope en laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in de huidige status en besparingsmogelijkheden. Onze eigen ervaring leert vooral dat een meerderheid van de vastgoedeigenaren helemaal geen energielabel wil puur omdat het ?moet?, maar oomdat hij zelf graag inzicht wil.
  Naar aanleiding van het inzicht kun je allerlei keuzes maken, ga ik iets met deze informatie doen? Ga ik aan de slag met het laaghangende fruit qua energiereductie of maak ik grotere ingrepen. En de eerste stap naar duurzaam vastgoed is gezet. Dat is pas goed nieuws.
  Voor meer informatie, kijk op de volgende link:
  http://www.energie-search.nl/verplicht-energielabel-hoe-het-echt-zit.html
  Rooske

Geef een reactie
Misschien ook interessant