Herman Wijffels for president!

Een paar weken geleden, zo vlak voor de start van de formatie, publiceerde Herman Wijffels een boekje over de ?circulaire economie? met als titel ?formeren is vooruitzien?. In het boekje staan 21 stellingen voor om te komen tot duurzame hervorming van onze maatschappij.
De afgelopen jaren heb ik veel gelezen over de duurzame opgave, over duurzaam bouwen, duurzaam produceren, nieuwe economie, duurzame energieopwekking, grondstofgebruik en techniek. Zelden was een pamflet zo helder, leesbaar, overtuigend, compleet en toch bondig als het boekje van Herman Wijffels. Hij vat uiterst scherp samen wat de problemen van de wereld, die we allen zo onderhand wel kennen, zijn. Maar meer nog ligt de kwaliteit van het boekje in de 21 stellingen die gepaard gaan met bondig geformuleerde acties en juridische of politieke oplossingen.
Daarnaast is de samenhang van de diverse maatschappelijke domeinen in de stellingen helder. De paraplu waaronder de stellingen geplaatst zijn is de ?circulaire economie? die hij leent van de schrijvers van Cradle to Cradle, Michael Braungart en William McDonough.
Stelling 11 behandelt onze wereld, de wereld van bouwen, terwijl ook andere stellingen daar een relatie mee hebben zoals stelling 10 over energie, stelling12 over mobiliteit, stelling 13 over nieuwe manieren van werken en stelling 14 over de nieuwe economie.
Wijffels stelt terecht dat de bouw zich moet richten op de renovatie. Wij moeten ?ons gebouwenbestand in 30 jaar energieneutraal te maken?. Ik herhaal hier puntsgewijs zijn belangrijkste aanbevelingen:
– Aanscherpen van bouwvoorschriften
– Implementatie van een energielabelsysteem
– Differentiatie van belastingen
– Aanpassen huurbeleid
– Aanbesteden op basis van ?life cycle costs?
– Aftrekbaarheid van rente op schulden (stelling 7)
Vanuit verschillende politieke invalshoeken kan je misschien kritiek hebben op de stellingen van Wijffels maar ik zie het pamflet graag uiterst positief. Wat wij nodig hebben om uit deze economische crisis te komen is een plan wat naar een ruime toekomst kijkt. Niet het gemodder van nu, waarbij de waan van de dag regeert en de politiek en de markt dag in dag uit in paniek raken zonder enige visie op een verdere toekomst. Herman Wijffels biedt die verre blik en daarom zeg ik: Herman Wijffels for president!
Lezen:
Herman Wijffels. Formeren is vooruitzien. Duurzame hervorming in 21 stellingen. 2012.Veen Bosch en Keuning.

Geef een reactie
Misschien ook interessant