Grondprijs, Crisis en Duurzaamheid

Moet de grondprijs in Amsterdam omlaag nu het crisis is of kan men de prijs van grond inzetten om de stad energiezuiniger en duurzamer te maken?
Nu het crisis is zou het goed zijn als Amsterdam de grondprijs verlaagt. Dit is een interessant gegeven maar het is de vraag of dit in het belang is van de stad. Laten we dit vraagstuk eens beschouwen maar dan vanuit een duurzaam perspectief.
Een wetmatigheid van de vrije markt is het principe van vraag en aanbod die streeft naar evenwicht. Als de vraag naar een product stijgt wordt het duurder. Dat is de prikkel voor de markt om meer en effici?nter te produceren waardoor het aanbod toeneemt, de prijs zal dalen en er evenwicht ontstaat. Maar de markt werkt ook andersom. Als er overproductie is zal de prijs dalen waardoor de consumptie toeneemt.
Voor de crisis van 2008 werden er volop kantoren, huizen en bedrijfspanden gebouwd. De productie was zo hoog dat er een overschot aan kantoren ontstond en toen het stof van de crisis neerdaalde bleek er in Amsterdam 1,4 miljoen m? kantoren leeg te staan. Dat is zonde van al die ruimte, het is een verspilling van grondstoffen en een verspilling van energie en geld: niet duurzaam. Het vreemde is dat de prijzen van de kantoren niet kelderen terwijl je dat op grond van de economische wetten wel zou mogen verwachten. Dat komt omdat de markt niet werkt. Beleggers, banken en pensioenfondsen durven al die lege kantoren niet af te waarderen omdat dit een nieuwe
crisis zou kunnen veroorzaken. En dat willen de banken en beleggers niet. Ik vind dat heel begrijpelijk maar eigenlijk moeten die kantoren voor dumpprijzen weg. Want aan de andere kant staat er een markt te wachten en is er vraag naar tijdelijkheid, transformatie en goedkope werkruimte voor kleine startende bedrijven en jonge ondernemers.
Voor het bestaande kantoorareaal zou de gemeente de grondprijs in kunnen zetten voor de duurzame ambitie van de stad. Mijn voorstel is om de erfpacht van lege kantoren een aantal jaren op te schorten of tijdelijk te verlagen waardoor investeringsruimte ontstaat voor gebouweigenaren en huurders om duurzame aanpassingen en energie-investeringen te doen. Die energie-investeringen verdienen zichzelf terug door een lage energierekening en daarmee kan de bijdrage aan de stad terug worden betaald. Duurzaamheid betaald zichzelf terug en ondertussen wordt iedereen er beter van!

Geef een reactie
Misschien ook interessant