Gebouwen bepalen onze energietoekomst

Dit artikel is eerder, in 2010 geplaatst op de website van “factomediabase
Als het over energie gaat, lijkt in de politiek, in de pers en in ons dagelijks
leven de nadruk te liggen op de auto, op CO2-uitstoot en het klimaat.
Maar dat zijn bliksemafleiders. De belangrijkste opgave is om
ons leven in onze gebouwen draaiend te houden. Want Nederland heeft
een ernstige verslaving! We zijn energiejunkies en er zijn nog geen
alternatieven voorhanden.
In het eerste deel van dit artikel wordt ? voor de liefhebbers ? het grote
plaatje geschetst, met getallen om de omvang van de verslaving duidelijk
te maken. In het tweede deel wordt beschreven hoe gebouwen
onderdeel vormen van het huidige energiesysteem en de noodzaak dit
radicaal te veranderen. Er wordt een nieuw energiesysteem geschetst
waarop gebouwen moeten worden aangepast. Het derde deel behandelt
de rollen van partijen en ten slotte worden een aantal kansen
geschetst die direct helpen.
voor het gehele artikel klik hier: PUBLICATIE 3138

Geef een reactie
Misschien ook interessant