De onzin van energielabels (2)

In het NRC van zaterdag 12 november trof ik een artikel aan over de energielabels van woningen. Ik werd vooral getroffen door de zin dat de rekenmethode voor het bepalen van een label in een boek van ruim vierhonderd pagina?s wordt beschreven. Het is niet zinvol een ingewikkelde rekenmethode op te stellen als het resultaat al bekend is.
De afgelopen decennia hebben we de westerse wereld veranderd van een wereld waarin de overheid een grote rol speelt naar een wereld waarin de markt en de consument de belangrijkste spelers zijn in het economische veld. Ook in de wereld van bouwen en verbouwen, vertrouwen we vooral op de markt en op onszelf. De overheid vinden we lastig en hebben we liever in de bijrol. En de overheid probeert, in haar rol, door middel van regels, te boel een beetje te sturen in een gewenste richting.
De gewenste richting is: minder energie, minder klimaatbeschadiging en het opwekken van hernieuwbare energie. De Labels waren bedoeld om meer inzicht te krijgen in de energieconsumptie van gebouwen en misschien zouden daardoor eigenaren overgaan tot energetische verbeteringen. Misschien zouden we de markt dwingen betere woningen te bouwen of tot renovatie over te gaan. Het systeem werkt niet.
Want u hebt helemaal geen label nodig om te weten hoeveel energie u verbruikt. Dat weet u door de jaarlijkse afrekening van gas en elektra. En de energiebedrijven weten hoeveel energie u, en alle mensen in uw straat, wijk en stad verbruiken. Alle gegevens over het energiegebruik, over heel Nederland, voor alle woningen zijn bekend en staan in de database van de energiebedrijven. Volstrekte onzin om daar een rekenmethode van 400 pagina?s voor te verzinnen. Ik zou als minister niet het label verplicht stellen maar de energiebedrijven verplichten verbruiks-gegevens jaarlijks bekend te maken.
De overheid heeft slechts het bouwbesluit als middel om de energetische kwaliteit van gebouwen te be?nvloeden. In het bouwbesluit staan, ten aanzien van de energetische kwaliteit, beperkte regels voor nieuwbouw en geen regels voor de renovatie. En als een gebouw klaar is, is het aan u om er energiezuinig mee om te gaan of niet. De overheid heeft vrijwel geen invloed op uw gedrag achter de voordeur. U betaalt immers zelf de rekening. En het label? Daar wordt u niet wijzer van. Onzin dus.
Mijn vorige blog over labels: klik

1 comments
  1. Helemaal mee eens.
    Dient nogwel opgemerkt te worden dat hoe meer er bijgebouwd wordt, hoe kleiner het aantal nieuwbouwwoningen wordt ten opzichte van het aantal bestaande woningen. In het upgraden van de bestaande woningvoorraad ligt de echte uitdaging, niet in het perfectioneren van een rekenmethode.
    400 pagina’s maakt misschien een vierkante meter nuttig isolatiemateriaal?

Geef een reactie
Misschien ook interessant