De macht uit handen geven

In de aanloop naar de klimaatconferentie in Durban organiseerde NRC een aantal bijeenkomsten onder de titel klimaatdebat. De afgelopen week, op 22 november, was de laatste. De, voor mij meest opvallende opmerking van de avond, kwam van de Hugo von Meijenfeldt, klimaatgezant van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: ?We hebben de zeggenschap over de productie van elektriciteit aan de markt gegeven?.
Dit antwoord kwam op een vraag uit de zaal waarom Nederland zo veel kolencentrales bouwt en ondertussen niet voldoet aan de Kyoto afspraken.
Dat Nederland geen koploper meer is in duurzaamheid weten we ondertussen. Links en rechts zijn we ingehaald door landen als Letland, Duitsland, Spanje, Denemarken en Tsjechi?. Het is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat Nederland een tweeslachtig beleid voert ten aanzien van duurzaamheid en het klimaat. Aan de ene kant streven we naar 20 ? 30 procent CO2 vermindering in 2020 en aan de ander kant worden in ons land een aantal kolencentrales gebouwd. De grootste CO2 kanonnen van de elektriciteitsopwekking. Vandaar de vraag.
Maar met de opmerking van Von Meijenfeldt wordt de situatie bizar. In de privatiseringsgolf van de afgelopen decennia is ook de opwekking van elektriciteit overgedragen aan de markt. De voormalige Minister, Mevrouw Kramer kon daarom, volgens Von Meijenveldt, de start van de bouw van de kolencentrale in Delftzijl niet tegenhouden, terwijl zij wist dat deze centrale de klimaatambities van het kabinet kapot zou maken. Wij hebben de macht afgegeven! De minister stuurt niet meer. Maxim Verhagen doet nog verwoede pogingen maar onze politici gaan er niet meer over, en dat is kwalijk, omdat zij ons vaak doen geloven dat dit nog wel zo is!
informatie:
Noud K?per: Hoogspanning, macht en onmacht in het Nederlandse energiebeleid? Business Contact 2008. klik
Zie NOS: Klik
Zie NRC: klik
Zie artikel NRC 15 oktober 2011: Groen? Onzin. We leven in een vies land: NRC_20111015_1_030_article1

Geef een reactie
Misschien ook interessant