De kat en de windmolen

Het is niet altijd duidelijk of duurzame oplossingen ook echt duurzaam zijn en soms lijkt het middel erger dan de kwaal. Maar soms weten we niets of vrijwel niets van de context of soms hebben we geen gegevens ter vergelijking. Hoe zit het bijvoorbeeld met vogels en? windmolens?
De vraag is of windmolens een ramp zijn voor vogels omdat door de draaiende wieken de vogels uit de lucht worden geslagen en dood naast de molen neervallen. De Britse wetenschapper David MacKay schreef een geweldig boek over energie: “Sustainable Energy Without the Hot Air”. Het boek is een aanrader als je inzicht wilt krijgen in je dagelijkse energiegedrag. MacKay behandelt ook het dilemma van de vogel en de windmolen. Hij plaatst de sterfte van vogels in perspectief en vergelijkt de vogel sterfte door autoverkeer en katten. Het bijgaande schemaatje spreekt voor zich. Ik ben nog benieuwd naar gegevens van vogelsterfte door olierampen en het illegaal lozen van olie door schepen en bedrijven…. wie heeft die?
Graag verwijs ik naar de site van de windvogel.

Geef een reactie
Misschien ook interessant