Dark Ages

De conclusie is simpel. Als we het energieprobleem niet oplossen vervalt de wereld in duisternis. Ik zit, genietend van de zon, op een terras te dineren met mijn zoon, een chemisch bioloog, en we redeneren.
Wie nog niet heeft begrepen dat de energievoorziening aan de wereld een probleem is dat groter en groter wordt heeft onder een steen geleefd. Vervuiling, peak oil en de kostprijs, klimaatverandering, economische en maatschappelijke ontwrichting etc zijn bekend. Maar het grootste probleem is dat de energie-dragers die we nu gebruiken, kolen, uranium, olie en gas eens op zullen raken. Met negen miljard mensen die graag consument zijn, of dit graag worden, is de energieconsumptie en de winning van fossiele brandstoffen groter dan ooit.
Ondanks alle technische verbeteringen aan huizen, gebouwen, auto?s of energiecentrales blijft de vraag naar energie stijgen. Dit wordt Jevon’s paradox genoemd. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het groeiend aantal mensen op deze aarde en het groeiend aantal consumenten. Met bezuinigen gaat het niet lukken. Energie duurzaam opwekken is de enige oplossing. En dat moet grootschalig, want we gebruiken veel!
Eens keert de wal het schip en als we ons afvragen wie het licht uit deed, is het te laat. De ontwikkeling van duurzame bio-energie, het verbeteren van zon energie, het aanleggen van een infrastructuur voor elektrisch vervoer, restwarmte etc, Niets kan je nalaten om het doel te bereiken.
Amsterdam was in de afgelopen decennia h?t internet-, breedband-, ICT-en data-Mekka van de wereld. Dat heeft enorm veel werkgelegenheid gebracht. Dat kunnen we vasthouden. Maar na nog een wijntje, concluderen wij dat, als Amsterdam de komende decennia, wederom in het centrum van de wereld wil staan en zorg wil dragen voor broodnodige, nieuwe werkgelegenheid, je in moet zetten op duurzame energie. Daar heeft Amsterdam kennis voor nodig op alle niveaus. Van lager beroepsonderwijs naar hoogwaardig universitair. En bedrijven zullen dat begrijpen en net als bij de ICT revolutie Amsterdam opzoeken. Inzetten op duurzame energie om niet vervallen in donkere jaren.
Leestip: Scott Bittle & Jean Johnson: Who Turned Out the Lights.?Harper New York 2009

Geef een reactie
Misschien ook interessant