Energie viezer en duurder

Energie met de dag viezer en duurderHet Rathenau Instituut brengt deze week een pijnlijk bericht over duurzame energie. Uit onderzoek blijkt dat de energie voorziening in Nederland niet groener en schoner wordt maar steeds vuiler en duurder. Het blijkt zelfs dat we in de toekomst meer vuile energie gaan gebruiken omdat onze energieconsumptie sneller groeit dan de opbouw van hernieuwbare energie. Geen bemoedigende berichten. Waar liggen de oplossingen?
Volgens artikelen in de krant ligt de focus in het onderzoek van het Rathenau Instituut in de opwekking van energie. Zowel van de fossiele, nucleaire en hernieuwbare bronnen. Daar is volgens de onderzoekers ? onder andere met energie-effici?nte – een wereld te winnen. De onderzoekers belichten daarmee ??n kant van de zaak; de zijde van de energieopwekking.
Aan de andere zijde van de balans staan wij. De consumenten die energie opmaken in onze huizen, in onze kantoren en in de industrie. Jaar in jaar uit gebruiken we meer energie. Het komt simpelweg doordat we gebouwen uitrusten met meer comfort, meer energieverslindende koeling, meer apparaten en meer elektrische spullen. Spaarlampen alleen helpen niet.
Vrijwel alle gebouwen en alle woningen in Nederland zijn energetisch van erbarmelijke kwaliteit: ze lekken, ze kieren, ze tochten en het grootste deel van de woningen in Nederland is niet ge?soleerd. Als u zou willen besparen op uw energiegebruik dan is dat in uw woningen niet mogelijk. Misschien wel als u drie keer per week onder de douche gaat in plaats van elke dag en als u de thermostaat in de winter op 15 graden zet, maar het lijkt mij geen prettig leven. U kunt pas zuiniger gaan wonen als er ingrijpend is gerenoveerd, als er wordt ge?soleerd en er warmteterugwinning is aangebracht.
Het energiezuinig maken van alle Nederlandse gebouwen is technisch geen probleem en er zijn volop bedrijven die dat uit kunnen voeren. Wat een werkgelegenheid! De duurzame toekomst komt niet alleen doordat we werken aan de vergroening van de energielevering maar ook aan het verbeteren van de plaatsen waar energie wordt verbruikt: onze gebouwen. En aangezien volgens het Rathenau Instituut de energieprijs snel blijft stijgen is een renovatie van uw woning financieel echt de moeite waard.

4 comments
  1. De negentiende-eeuwse econoom, William Stanley Jevons had dit probleem van de energie effici?ntie al ontdekt. Hij zag dat door een technische uitvinding de energie effici?ntie van een apparaat enorm kon worden verhoogd, maar dat dat nooit leidde tot een afname van de totale energieconsumptie. Nee. hij ontdekte dat dit altijd leidt tot groei van de energieconsumptie. Tot in onze tijd aan toe. Tja…. er staat ons een uitdaging te wachten…

   1. Dat paradox van de besparing: het (bespaarde)geld vloeit altijd ergens heen. Mooie voorbeelden zijn de koeltoren van elektrabel in Brussel die volledig werd bekleed met led lampen en de lichtkrant op time square.
    besparen op energie is een manier om het energieverbruik terug te brengen. Bijvoorbeeld door het energieverbruik van woningen terug te brengen . Volgens een rapport van voormalig staatssecretaris Tommel liggen daar enorme mogelijkheden. Corporaties zijn al jaren bezig de energieprestatie van de woningvoorraad te verbeteren. Particuliere woning- en gebouw-eigenaren wachten rustig af tot het ze wat oplevert in termen van geld of comfort. Het milieu speelt geen rol . Was dat wel zo dan zou men direct stoppen met vliegen en autorijden want dat zou pas echt een significante vermindering kunnen bewerkstelligen in het gebruik van fossiele brandstoffen en de de daarmee gepaard gaande Co2 uitstoot. Dat zou een drastische ingreep betekenen in onze leefwijze en dat is niet de bedoeling.

    1. Jevons Paradox is en blijft een lastig probleem: Ik denk niet dat LED lampjes veel bezuinigen als ze een nieuw speeltje worden voor architecten en versierders van gebouwen winkelcentra etc. Je beschrijft ook een ander dilemma: Het is lastig om aan mensen te vragen luxe in te leveren ook als dat goed is voor de aarde en het milieu. Wat moeten we doen om mensen WEL mee te krijgen in de duurzame opgave?

Geef een reactie
Misschien ook interessant